Γύρη

Οι μέλισσες συλλέγουν τη γύρη από τα άνθη για να τη µεταφέρουν στη φωλιά τους και να τη χρησιµοποιήσουν ως βασικό είδος διατροφής.

Περισσότερα : Γύρη